دلیل آب ندادن آب سرد کن

دلیل آب ندادن آب سرد کن

دلیل آب ندادن آب سرد کن

در یخچال های ساید بای ساید
1- اگر دستگاه تازه نصب شده باید حدود 3 دقیقه ( البته 3دقیقه نباید ممتد باشد – بعد از 30ثانیه قطع شود) دست خودرا روی پدال آبریز بگذاریم تا هوای داخل شلنگ تخلیه شده و آب به ورودی آبریز برسد .
2- می بایست 1)شیر آب کامل باز باشد 2)شلنگ تا خوردگی نداشته باشد 3)آب منزل قطع نباشد.
3-اگر فشار آب کم شده : با توجه به املاح موجود در آب مناطق مختلف ، زمان استفاده از فیلتر پایان یافته است.

در اینصورت باید فیلتر دستگاه عوض شود.
اگر موارد فوق رعایت شد و اصلا” آب نمی دهد رسید صادر شود.

در یخچال های معمولی :
ممکن است درقمقمه داخل دستگاه املاح آب باعث گرفتگی لوله درون قمقه گرددو یا اینکه صافی روی لوله داخل گرفته شده باشد.در این حالت باید قطعات مذکور تمیز شوند و در یخچال های بالا پایین برای یک لیوان آب معمولی 25 ثانیه زمان می برد، چنانچه مشکل برطرف نشد رسید صادر گردد.

 

About The Author

Leave Comment

شش + سیزده =