درباره ما

درباره ما

مجموعه پارسين سرويس با كسب سالها تجربه و آموزش سعي دارد خدماتي متفاوت و منصفانه در اختيار شما مشتريان محترم قرار دهد.
ما شفافيت و احترام را در ارتباطات و فعاليت هايمان ايجاد ميكنيم تا حركتي هماهنگ در بستري آرام بين همه اعضاي پارسين سرويس و مشتريان محترم ايجاد شود.
اين مجموعه شامل تكنسين هاي مجرب و آموزش ديده مي باشد كه تحت نظر سازمان فني و حرفه اي و آموزشگاه هاي فني تخصص و مهارت هاي لازم را كسب نموده اند.