تعمیر ساید بای ساید

تعمیر ساید بای ساید

تعمیر ساید بای ساید :

قسمت الکتریکی در اغلب یخچال های خانگی یک الکتروموتور از نوع آسنکرون می‌باشد

که وظیفه به حرکت درآوردن قسمت مکانیکی را به عهده دارد.

البته در سال‌ های اخیر کمپرسورهای یخچال فریزرها هم تغییرات زیادی داشته‌اند؛ و قسمت الکتریکی آن اینورتری یا موتور خطی شده‌اند.
اواپراتور کمپرسور وظیفه فشرده کردن و گردش گاز مبرد فریون را درون کانالهای اواپراتور بر عهده دارد؛

که در نتیجه گردش گاز در کانال ها و به خاطر خاصیت گاز مبرد فریون باعث خنک شدن اواپراتور می‌شود.

به عبارت صحیح تر کمپرسور یخچال وظیفه فشرده کردن ماده مبرد را دارد، تا در قسمت کندانسور گاز داغ،

با از دست دادن گرما تبدیل به مایع شود و در اواپراتور مایع مبرد اجازه انبساط پیدا می‌کند و با تغییر فاز از حالت مایع به گاز،

گرما را از داخل یخچال می‌گیرد و در قسمت کندانسور به محیط می‌دهد.

در نتیجه باعث خنک شدن یخچال می‌شود.

امروزه مبردهای فریون بعلت مشکلات زیست‌محیطی، با مبردهای دیگر مثل R134 و R600 جایگزین شده‌اند.

ترموستات ترموستات نیز کار قطع و وصل شدن جریان برق (متعادل نگه داشتن دمای یخچال) را به کمپرسور انجام می‌دهد.

به طوری که وقتی دمای یخچال بالا آمد (داخل یخچال گرم شد) با وصل شدن جریان برق کمپرسور شروع به کار می‌کند و داخل یخچال را خنک می‌کند و وقتی دما پایین آمد (داخل یخچال خنک شد) جریان برق را از کمپرسور قطع می‌کند.