دربــــــــــاره مــــــــا

مجمـــــوعـــه پارسیــــن سرویـــس با کسب ســـــال هــا تجربـــــه در زمینــــه

تعمیـــــرات تخصصــــی انـــواع برندهــــای ایرانــی، اروپـــایی و آمریکـــایی

با وجود تکنسیـــن های حرفـــه ای و دقیـــقِ خود

و نیــــز رعایت کــــامل قوانیـــن مشتـــری مــــداری

 بصــــورت ۲۴ ساعته آمــــاده ارائــه خدمـــات متفاوت به شما متقاضیـــان گرامــــی می باشــد.

چـــرا مرکـــز تخصصـــی تعمیـــرات پارسیــــن سرویـــس ؟

در روش کاری پارسین سرویس، در کوتاه ترین زمان، تکنسین و کارشناس مربوطه
به منزل شما مراجعه کرده و اقدامات لازم صورت می پذیرد.
مجموعه پارسین گارانتی قطعات تعویض شده و مشاوره رایگان از راه دور را برای
شما فراهم خواهد آورد.
تکنسین های با سابقه پارسین سرویس در زمینه تعمیرات تخصصی انواع برندهای
لوازم خانگی در خدمت شما خواهند بود.

.... بـــا مـــا تمــــاس بگیـــریـــــد ....
کادر اجرایی و تعمیرکاران تخصصی ما بصورت ۲۴ ساعتهو برای تمامی نقاط تهران آماده خدمت گذاری به شما خواهند بود.

سرعـــت عمـــل بــالا

تلاش تیم کارشناسی، پشتیبانی و تعمیرات ما همواره بر سرعت عمل بالا همراه با کیفیت بالاست

مقـــرون بـه صرفـــــه

قیمت های مناسب و منصفانه تعمیرات تخصصی برندهای لوازم خانگی و رعایت اصول مشتری مداری

تعمیرکـــاران حرفـــه ای

تیم تعمیرکاران حرفه ای و کارشناسان مجرب واحد تعمیرات تخصصی پارسین سرویس

تعمیـــــر برندهـــــــای .
. آمــــریکــــــــایی .
. اروپـــــــــــــایـی .
. آســـیـــــــــــایـی .
. بـــــرای انـــــواع لـــــــوازم خانــــگـــی ☑

خدمـــات ویــــژه صـــورت گرفــتـــــــه

تعمیـــــر ماشیـــن ظرفشویـــی
تعمیــــر یخچـــــال
تعمیـــــر ماشیــن لباسشویــــی